Публикације

KA РАЗУМЕВАЊУ НАЦИОНАЛНЕ ПРИПАДНОСТИ, СРПСКИХ ФИЛОЗОФА И СРПСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

У овој расправи се разматрају различити аспекти вишедимензионалног феномена националне припадности, те прикључујући се на тo одређују појмови „српских филозофа” и „српске филозофије”. При том се заступа теза, да се разумевање и одређивање националне саприпадности најпримереније да лоцирати у зону пресека између базичног етничког идентитета рода са једне, и на њему се даље конституишућег културно-историјског идентитета са друге и експликовати преко прожимања једнога и другога. Национална саприпадност укључује заправо три димензије: генетско-родовску, персонално-децизионистичку и културно-историјску. Као српска филозофија у изворном смислу одређују се онда првенствено оне концепције, које стварају и заступају аутори, персонални носиоци српског националног идентитета.