Публикације

КЊИЖЕВНОСТ, ИСТИНА И ЦЕНЗУРА

У раду се истражује однос књижевности и истине полажењем од претпоставке да овај однос у великој мери одређује данашњи интерес публике за одређено дело, интерес књижевне критике и маркетиншке промоције. На примеру листе најчитанијих књига у 2013. години показaно је у којој мери самопредстављена истина дела утиче на интерес публике али и у коликој мери очекивање познате истине обликује дела. У закључку рада долази се до става да истина на себе преузима својеврсну улогу цензуре колико и аутоцензуре дела у настајању.