Публикације

ЂУБРЕТАРИ И/ИЛИ УМЕТНИЦИ: ДА ЛИ ЈЕ НЕКУЛТУРНО ВЕЛИЧАТИ ОТПАТКЕ

У овом раду ауторке покушавају да истраже савремени однос уметника према отпацима индустријске производње и његову спрегу са друштвом. Такође, у раду се испитује физичко, као и ментално, загађење човека савременог друштва, и улога уметника као сведока и визионара. Одбачени предмети, искоришћени и напуштени, попут уморних стараца, постали су нови предмети обожавања и опсесије једног круга уметника. Поставља се питање како је дошло до тога да ђубре и отпад, односно бројни одбачени и истрошени производи индустријске производње и масовне културе постану легитимно поштовани.