Публикације

ОНЛАЈН ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

У раду „Онлајн односи с јавношћу“, тема истраживања су односи с јавношћу у дигиталној ери, посебно онлајн (online) – основне карактеристике и особености, потенцијал веба (wеb) за е-ПР, изазови и предности дигиталне комуникације. Кратак преглед одабраних теоријских радова у којима се критички промишљају и дефинишу онлајн односи с јавношћу, такође је овде представљен. Анализиран је и потенцијал мреже за дијалог, јавну расправу и интерактивност, као и потенцијал блогова и друштвених мрежа за односе с јавношћу у дигиталном 21. веку. У закључку рада дат је кратак критички приказ места, улоге и потенцијала онлајн ПР-а.

БЛОГ КАО НОВИ МЕДИЈ У СЛУЖБИ ПР-А НА ПРИМЕРУ БЛОГА БИТЕФ-А

Како велики део света сада зависи од информација испоручених преко интернета, путем веб странице, електронске поште или блогова, традиционални однос појединца са медијима је доживео велике промене. Да ли ће нека организација убрзано напредовати, у вези је не више само са њеном способношћу да успостави традиционалне односе са јавношћу, већ и са тим да ли то може остварити у онлајн окружењу. Блог Београдског интернационалног театарског фестивала (www.bitef-blog.rs) је једини активни блог установа и организација културе и уметности у Србији који се користи у ПР сврхе и може осталима послужити као позитиван пример и модел.

УТИЦАЈ ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА СТРУКТУРУ И СТИЛ ОНЛАЈН МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА

Рад се бави истраживањем на који начин појава нових дигиталних медијских технологија утиче на стилске промене медијског материјала који се поставља онлајн, те наводи правила за стварање материјала који је прилагођен дигиталном окружењу и измењеној пажњи посетиоца. Сегмент дигитализације материјала, његовог пласирања у адекватној форми и стилу, као и начин његове конзумације обрађени су у овом раду, као и управљање мултимедијалним садржајем и исплативост прилагођавања оваквог садржаја.