Публикације

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНКЛУЗИВНОСТИ

У Србији око 10% популације чине особе са инвалидитетом. Ова маргинализована друштвена група има потенцијала да постане продуктивни део друштва. Друштвене делатности, најпре култура и уметност, представљају одговарајуће поље за примену социјалног модела односа према особама са инвалидитетом и успостављање инклузивног друштва. Стварање инклузивног друштва је императив данашњице. Елементи за имплементацију инклузивности представљени су у три корака која омогућавају једноставан и одржив начин укључивања особа са инвалидитетом у рад институција културе. Ова осетљива друштвена групација представља потенцијал који не само што може да повећа удео учешћа публике у раду институција културе него својом креативношћу и способношћу може да постане продуктивни фактор радног колектива институција културе.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Рад се бави сагледавањем развоја савремене технике и технологије у служби особа са инвалидитетом, као и могућностима њихове примене у библиотекама. Наводе се и описују неки од комуникационих уређаја најновије генерације намењени овој категорији корисника, врсте електронских докумената и помагала, као и програми за читање текста. Такође, разматра се однос између предности које доноси употреба информационих технологија у библиотекама и оних услуга које нуди особље библиотека. Указује се на значај развоја преносивог хардвера малих димензија, као и на значај приступачности електронским информацијама на вебу које су предуслов развоја виртуелних библиотека, а које представљају симбол потенцијалне доступности свима информација похрањених у библиотекама.