Публикације

МЕДИЈИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА СТВАРНОГ

У тексту се испитује однос медија и интерпретирања стварног. Аутор износи схватање да је у савременим околностима, управо медијима дат примат међу механизмима педагогије стварног. Педагогија стварног одређена је као нарочита обука уз помоћ које различите интерпретације света и друштвених односа бивају прихваћене као поступци разоткривања стварности. Репозиционирање медија у овом процесу доведено је у везу са развојем индустријске производње.