Публикације

ЛОГИКА ОТЕЛОВЉЕНОГ СУБЈЕКТА И САВРЕМЕНА КУЛТУРА

Излазак тела из теоријске анонимности пружа могућност за другачије промишљање савремене културе. Јавља се потреба за поливалентним мишљењем које прати логику отеловљеног субјекта савремене културе, насупрот бинарном мишљењу културе модерне. Укрстићемо постродне конструкције тела у антропологији, филозофији са киборшким технотелима дигиталне културе.