Публикације

ЕКСПЕРТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ЖЕНСКИ АКТИВИЗАМ

У раду ће се ауторке осврнути на женски активизам, који је отворио многа врата женама широм света – још од викторијанског доба, као и на потребе жена за бољим условима за образовање. Образовање је одувек представљало камен спотицања женама чији је циљ стицање статуса једнакости у друштву, и један је од основних фактора који је одвајао мушкарце и жене. Без образовања да их оснажи, многе жене су сматрале да не би требале имати право утицаја на политику, нити да доносе одлуке о сопственој имовини. Систем образовања и васпитања у друштву има велику обавезу за преношење вредности родне равноправности, посебно код млађих генерација. Државне институције своје акције на постизању равноправности родова базирају на консензусу о потреби њеног успостављања. Пут, до данас релативно високих стопа запослености жена, није био једноставан и под сталним је утицајима бројних социодемографских чинилаца, уз изражене европске регионалне разлике. Како би се очувала једнакост као и једнака заштита социјалних права, тј. толеранција у односима између послодавца и радника, потребан је висок ниво културе социјалних дијалога и филозофија компромиса колективних интереса.