Публикације

КРИМИНАЛИТЕТ И ЕТОС АФРОАМЕРИЧКИХ БАНДИ НА ПОДРУЧЈУ УРБАНОГ ЛОС АНЂЕЛЕСА

Још од периода чикашке школе и еколошке теорије гангови су привлачили пажњу истраживача као јединствен феномен проузрокован високим нивом урбанизације и друштвене дезорганизације. У њиховим делима су успостављене прве корелације између степена сиромаштва, градске средине и стопе криминала. Лос Анђелес се већ неколико деценија уназад сматра светском престоницом банди и гангова што потврђују и извештаји градске полиције према којима у Лос Анђелесу тренутно оперише приближно 450 активних гангова. Тема је релевантна како за поље криминалитета тако и социологију града јер гангови постају својеврстан израз суочавања са депривацијом и тешким егзистенцијалним условима у градском простору.

КУЛТУРА И КРИМИНАЛИТЕТ

Рад представља покушај да се расплете сложени међуоднос културе и криминалитета. После прецизирања које од многобројних у науци заступљених значења ове две категорије усвајамо, биће указано на две врсте релација које криминологија може успоставити између њих. Анализа је заснована пре свега на англосаксонској литератури, али ће на крају бити указано и на то колико је питање односа културе и криминалитета актуелно овде и сада.

ПОТКУЛТУРНЕ ЗОНЕ СТИЛА