Публикације

ПРАЗНИ ПРОСТОРИ СРБИЈЕ – БЕОГРАД

Пројекат „Празни простори Србије“ бави се феноменом „празних“, то јест „испражњених“ простора на територији Србије и могућностима њихове трансформације у комплексе различитих намена, а пре свега у мултимедијалне уметничке и научно-истраживачке центре. Истраживањем су обухваћени објекти културно-историјског наслеђа, индустријски, војни, пословни и други објекти ван функције, „празна“ подручја – напуштена села, делови градова, некадашња индустријска подручја итд. Једно од полазишта истраживања је и проблем „недостатка“ простора за деловање уметничких и научних институција, група и појединаца активних у тим областима, а који би се могао решити управо „попуњавањем“ простора обухваћених истраживањем. Прва фаза пројекта реализована је на територији Београда у периоду од јуна до новембра 2009. године. Резултати истраживања представљени у овом раду, приказују само део потенцијала Београда у празним просторима. Истовремено, они пружају основу за даља истраживања на територији Србије.