Публикације

ПОЗОРИШТЕ И ПРЕДСТАВА

КУЛТУРА КАО ФАНТАЗАМ

У раду истражујем однос појмова “спектакл” и “симулакрум” у контексту савремене уметности и културе. Савремена (западна) култура се појављује као култура спектакла и симулација, барем у свом највећем делу. Ова два појма, штавише, постају готово синоними, односећи се на исти културни феномен. Ради што потпунијег схватања њиховог значења и значаја у савременој култури, појмови су објашњени и са аспекта саме њихове генезе. У раду се посебно истиче низ парадокса који се откривају савременом контекстуализацијом ових појмова.