Публикације

ВРЕДНОСТИ КУЛТУРЕ ИЗМЕЂУ САДРЖАЈА И ПРОМОЦИЈЕ – ЈЕДНА ИЗЛОЖБА, ЈЕДНО ГЛЕДАЊЕ

У фокусу овог рада је сагледавање одговорности у избору начина презентације садржаја уметности као ширег процеса поновног успостављања културних вредности у односу на специфичну публику, генерације стасале у протекле две и по деценије у времену у којем су темељне, општечовечанске, транскултурне универзалне вредности биле склоњене из фокуса савременог српског друштва. Такође, намера је да се укаже на ефикасније путеве којима би могла да се креће сама презентација садржаја културе и уметности као део ширег процеса враћања урушеног поверења у вредности сопственог друштва. Уважавајући процесе преплитања ставова о новим функцијама и улози музеја у савременим приликама, рад настоји да укаже на неопходност постојања стратегије управљања не само културном политиком него и културном продукцијом. Потврда ефикасности ове стратегије посматра се кроз успостављање друштва са чврсто дефинисаним вредносним ставовима према традиционалним, постојећим и будућим створеним вредностима културе, који почивају на високој стручности, познавању потреба и капацитета сопственог народа и њиховом константном планском унапређивању.