Публикације

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНКЛУЗИВНОСТИ

У Србији око 10% популације чине особе са инвалидитетом. Ова маргинализована друштвена група има потенцијала да постане продуктивни део друштва. Друштвене делатности, најпре култура и уметност, представљају одговарајуће поље за примену социјалног модела односа према особама са инвалидитетом и успостављање инклузивног друштва. Стварање инклузивног друштва је императив данашњице. Елементи за имплементацију инклузивности представљени су у три корака која омогућавају једноставан и одржив начин укључивања особа са инвалидитетом у рад институција културе. Ова осетљива друштвена групација представља потенцијал који не само што може да повећа удео учешћа публике у раду институција културе него својом креативношћу и способношћу може да постане продуктивни фактор радног колектива институција културе.