Публикације

ПОРТАЛИ У АКАДЕМСКИМ БИБЛИОТЕКАМА – ОД ЧАРОБНОГ ШТАПИЋА КА ИНТЕРНЕТ АНТИКВИТЕТУ

Рад разматра терминолошка питања везана за појаву мрежних и библиотечких портала и представља различите врсте њихове класификације. Опредељење библиотека за активно учешће у креирању поузданих информационих извора у доба е-науке описано је као пресудни фактор због кога се формирање портала наметнуло као један од кључних сегмената делатности академских библиотека. Самој реализацији мора претходити детаљна анализа потреба, али се евалуација и дорада морају наставити током читавог времена функционисања. Приказан је избор активних портала, који пружа слику тренутне ситуације на овом плану и дата процена њиховог развоја у блиској будућности.