Публикације

ПРЕДСТАВЕ СВАКОДНЕВИЦЕ У РОМАНИМА ДОНА ДЕЛИЛА

Рад се бави некима од начина посредовања свакодневице и представа о свакодневици у романима савременог америчког писца Дона Делила, те средствима приказивања доживљаја мистичних и латентних импликација свакодневних пракси и искустава. Анализирају се прикази момената појачане пријемчивости за сопствену и заједничку свакодневицу, фигуре доконог шетача и дангубе као наративна и стилска средства, различити начини, увек посредованог опажања и вредновања свакодневних окружења у неколико Делилових романа односно, како се сам аутор изразио, „зрачење у свакодневици”, које се манифестује кроз преобиље значења, асоцијација и конотација свакодневних феномена, те њихове мистичне, параноичне или мелодраматичне доживљаје.