Публикације

ПАРАЛЕЛНА КУЛТУРА: ИСТОРИЈА РАДНИЧКЕ КУЛТУРЕ У ФРАНЦУСКОЈ

ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА РАДА И РАДНИЧКА КУЛТУРА У АМЕРИЦИ 1815-1919.