Публикације

ЗАКОНИ И ПРАКСЕ У СРБИЈИ И ПЕТ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Људима је важно, посебно у несигурним временима као што је и садашње, да обезбеде пре свега егзистенцијалну сигурност. За остваривање ове сигурности од пресудног значаја су рад и радни односи. Социјална сигурност, рад и радни односи чине посебно важну тему у области културе и уметности. У тексту који следи акценат је стављен на две теме. Прва је улога културе и креативних индустрија у економији Европске уније, посебно у светлу могућности економског раста и отварања нових радних места. Друга је начини на којима се питањима из области рада и радних односа приступа у пет држава чланица Европске уније и Србији.