Публикације

САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ ОПЕРСКЕ ИНСЦЕНАЦИЈЕ И УСПОН ОПЕРСКОГ РЕДИТЕЉА

Музика, текст либрета и редитељско решење су три основне компоненте сваке оперске инсценације. Социолошки и уметнички аспекти редитељског решења условљени су добом, стилом, величином и могућностима ансамбла, па и материјалним могућностима продукције. Између жељеног и реализованог увек постоји извесна разлика, и што је она мања, то се редитељ и његова поставка сматрају успешнијим. Оперски либрето у редитељском поступку може, али и не мора да доживи изразиту трансформацију. Редитељско решење одређује избор стила који не мора да се поклапа са епохом у коју је дело лоцирано.