Публикације

АНТРОПОЛОШКА АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ УРБАНЕ ТОПОГРАФИЈЕ И ИНТЕРАКТИВНИ ПРОЦЕС ПРЕИСПИТИВАЊА СЕЋАЊА

Антрополошка анализа употребе урбане топографије се односи на коришћење простора у културалној пракси и подразумева анализу значења која му се придају у одређеном социјално- културалном контексту. Рад се бави проучавањем сајт специфик пројекта „Упркос ватри“ и начина на који антрополошко истраживање може да допринесе реализацији и презентацији ове врсте уметничких пројеката. Са тим у вези, проучавана је свакодневица Косанчићевог венца, уметничке интервенције и њихов однос.