Публикације

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ КАО СВЕТИ РАТНИК- КОЊАНИК

У периоду раног хришћанства јављају се бројне амајлије, познате као група гностичких амајлија, са приказом светог јахача – коњаника који крстастим копљем пробада непријатеља. Овај мотив, најчешће приписиван Соломону који убија женског демона, касније ће бити повезан и са Христом, светим Ђорђем, светим Теодором и другим светитељима, а јавља се и на једној илуминацији која приказује цара Константина Великог у његовој победи на Милвијском мосту. Може се претпоставити, да је Константинова представа као светог ратника – царског коњаника, пре периода иконоклазме била шире распрострањена иако се могу уочити и извесна одступања у уобичајеној иконографији. Такође, иако је Константинова улога у прослављању хришћанства и Часног Крста велика, овај симбол је много старији и везује се за утицај других, старијих религија и веровања.