Публикације

ХУМАНИЗАМ И ХУМАНИЗМИ (РА)СТЕЗАЊЕ ПОЈМА

У овом раду аутори настоје да понуде преглед различитих учења која се
сврставају под капу хуманизма. Мада се рад превасходно усредсређује на хумани-
стичке доктрине, теорију хуманизма често није једноставно разлучити од хума-
низма у пракси, те ће свакако бити реферисано на различите практичне програме
хуманизма. И у једном и у другом случају испоставља се да је хуманизам толико
разуђен, ако не и безобалан појам, да је можда упутније говорити о хуманизмима, у
множини. Иако један прегледни чланак не може да предочи подробну и свеобухватну
историју (идеје) хуманизма и све варијације кроз које је он прошао и пролази код
својих значајних заступника, аутори верују да читаоцима може пружити основ за
разумевање и оквир за даља истраживања и промишљања хуманизма/хуманизама.

ПОЈМОВИ СЕКУЛАРИЗМА И ЛАИЦИЗМА: ОДГОВОР ДАРКУ ТАНАСКОВИЋУ

Предложио сам недавно разграничење између израза ,,секуларизам’’ и ,,лаицизам’’, тако да се могу употребљавати за различите појмове. По овом предлогу, израз секуларизам би се и даље користио да означава индиферентност или опозицију према присутности религије у јавном домену, док би се лаицизам употребљавао да означи наглашавање улоге лаика у еклезијастичким пословима. Док је Радован Биговић показао отвореност према овом предлогу, Дарко Танасковић је изразио извесну резерву. У овом тексту комeнтаришем Танасковићеве разлоге за резервисаност.