Публикације

НАЈАВА АПОКАЛИПСЕ У ДИСКУРСУ МАСОВНИХ МЕДИЈА

Рад се бави дискурсом масовних медија, који постаје све агресивнији у настојању да претвори чак и баналну вест у сензационалну. Услед све експлицитнијих слика насиља, несреће и смрти, као и најављивања разних катастрофа, то јест дискурса који се може означити као „апокалиптични“, чини се да публика појачано осећа стрепњу и страх од тога шта би од предвиђених догађаја могло да се оствари. У раду је представљено истраживање спроведено ради испитивања утицаја дискурса масовних медија на свакодневни живот медијских конзумената у Србији.

СЕНЗАЦИОНАЛИЗАМ – ТРЕНД И ПРОБЛЕМ ЦРНОГОРСКИХ МЕДИЈА

Један од главних задатака црногорских медија је преживљавање на тржишту. Стога не треба да нас чуди што су медији усмјерени искључиво на профит и не размишљају о етичком кодексу, као ни о посљедицама које могу изазвати. У жељи да привуку публику, медији су заборавили на поштовање општепризнатих вриједности у друштву и добар укус у изражавању. Овакав концепт карактеристичан је за многе медије широм свијета. Медији више немају информативну и едукативну функцију, већ нас забављају, шокирају, а кроз црну хронику развијају у нама „негативну“ радозналост. Извјештавање о самоубиствима, убиствима, криминалу, саобраћајним несрећама тјера људе да купе новине или (не)мијењају канал. Трка за профитом довела је и до кршења професионалних стандарда извјештавања попут истинитости, уравнотежености и објективности. Важно је бити први по сваку цијену, док се о наношењу штете појединцима много не размишља. Висок тираж и рејтинг више нису одраз квалитета медија.