Публикације

ПРИРОДНО СТАЊЕ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА

У раду се на скоковит начин читаоцима предочава актуелност теме мултикултурализма данас. То поље, као вечито неисцрпно, постало је актуелно у другачијим формама истраживања. Текст се не бави системом образовања темељно и директно, али има за циљ да мултикултурализам представи у контексту теме образовања и важност познавања више култура и више језика.