Публикације

КРИТИЧКО ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА СРПСКА ФИЛОЗОФИЈА

Аутор разматра критичко одређење појма “српска филозофија” Слободана Жуњића који, у својим темељним истраживањима српске филозофије заснованим на новом методолошком приступу, знатно ревидира резултате досадашњих истраживања домаће филозофске баштине. Значај Жуњићевих филозофских радова, по ауторовом мишљењу, није само у потпунијем виђењу развоја филозофије у нашој средини, већ и у прецизнијој филозофској терминологији, која даје изоштренију слику о различитим стадијумима развоја српске филозофије, у знатно дужем временском периоду него што је то до сада било познато. Аутор посебно анализира Жуњићеву критику појмова “филозофија код Срба”, “филозофија у Републици Србији”, и указује на аргументе због којих Жуњић инсистира на употреби појма “српска филозофија”.