Публикације

ОБРАЗОВНЕ АСПИРАЦИЈЕ СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ У СРБИЈИ

У раду се презентују резултати емпиријског истраживања спроведеног 2009. године, на узорку од 985 студената високих школа струковних студија (30), у 28 градова у Србији, са циљем утврђивања односа који постоје између одређених елемената социјалног порекла студената високих школа струковних студија и њихових образовних, професионалних и животних аспирација. Истраживање је показало да постоји висока социјална диференцираност високих школа струковних студија, односно јасно издвајање веће заступљености студената који су пореклом из нижих и средњих друштвених слојева. У том смислу, школовање на високошколском нивоу овој генерацији младих људи би требало да омогући не само стицање знања, које је потребно за обављање сложених послова, него и више друштвене позиције у односу на генерацију родитеља (радници) и прародитеља (пољопривредници). Утврђивање социјалног порекла послужило је као пледоаје за „откривање” перспектива и аспирација студентске омладине у вези са њеном будућношћу.

СТУДЕНТСКА ПЕРЦЕПЦИЈА УЛОГЕ КУЛТУРЕ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ФОРМИРАЊУ НАЦИОНАЛНОГ БРЕНДА

Овај рад се бави националним брендом као скупом мисли, осећања и слика који одређене заинтересоване категорије могу имати о својој или о некој другој земљи. У раду се анализирају чиниоци којима се та слика гради, као и бројне економске и политичке последице које једној земљи доноси позитиван национални бренд. Посебно је приказано како студенти, као прогресивна снага друштва и будући лидери, виде улогу културе и културног наслеђа у поправљању слике која о Србији постоји у свету.