Публикације

УТИЦАЈ ТЕЛЕВИЗИЈЕ НА РАЗВОЈ ИНТЕРЕСОВАЊА КОД МЛАДИХ

Потрошачко друштво у коме живимо намеће конформизам као нужну и пожељну особину личности. Мало је данас људи, како младих тако и старијих, који критички промишљају, а не само слепо усвајају и прате дешавања која их окружују. Ипак, ако желимо имати самоактуелизоване личности, што је један од циљева хуманистичке педагогије, нужно је да та личност има развијен критички однос према конзумирању различитих садржаја, самим тим и медија. У раду се указује на импликације које телевизија може имати на развој интересовања код младих. Телевизија је један од водећих фактора који утичу на младе у најширем смислу, стога и на њихова интересовања. Овим путем смо покушали да објаснимо утицај телевизије на младе, различит карактер интересовања, механизме настанка и њихову периодизацију, као и повезаност телевизије и интересовања. Истраживањем је потврђено да телевизија утиче на развој интересовања код младих и да учесталост емитовања једног садржаја повећава ниво интересовања за тај садржај, као и то да млади имају висок ниво интересовања за телевизијске садржаје забавног и спортског типа. Међутим, оповргнуто је да се интересовања за одређени телевизијски садржај одражавају на остала интересовања младих. Отворена су и питања критичког мишљења младих према медијима свих садржаја, квалитету телевизијских садржаја, пасивизацији младих, заинтересованости младих за учешће у емисијама забавног типа, недоумицама око учешћа у емисијама едукативног типа и коришћењу едукативних садржаја који се приказују на телевизији, као подстицај при учењу.