Публикације

ПОЛИТИЧНОСТ САВРЕМЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Аутор се у овом раду бави разматрањем политичности инсталације и њеном топологијом. Инсталација, али и свако уметничко дело уопште, поседује своју екстериорност, интериорност и споља. Споља се одређује као виртуални план иманенције који утемељује категорије екстериорности и интериорности. На виртуалности почива и афективност инсталације, што води разматрању односа између виртуалних сингуларности и актуелизованих стања ствари, молекуларног и моларног. Политичност инсталације лежи у пресеку виртуалног и актуелног, моларног и молекуларног, споља и екстериорности/интериорности, афекта и аксиоматике капитализма, и нуди потенцијално нове начине замишљања другачије политике тела и субјекта.