Публикације

СИМБОЛИЧКЕ ГРАНИЦЕ – ЗНАЧАЈ КУЛТУРНИХ ФАКТОРА У ФОРМИРАЊУ, ОДРЖАВАЊУ И МЕЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ РАЗЛИКА И СУКОБА

У тексту се у контексту концепта симболичких граница анализирају социјалне поделе које своје корене имају у сфери културе. Анализа полазиште налази у разматрању Бурдијеове идеје о културним стиловима који коинцидирају са класним формацијама, наставља се на проблематизацију строге подељености популарне и елитне културе и њихових социјалних носилаца, и завршава на социјалним разликама базираним на укусима, представљањем главних теорија и типологија укуса, и генералним повезивањем културних обележја у стилски кохерентне форме – животне стилове.