Публикације

НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И УЛОГА НАСТАВНИКА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕНИКА

У раду смо били усмерени на проучавање начина на које ученици основних школа доживљавају наставу ликовне културе и рад наставника. Занимало нас је како ученици процењују тежину и занимљивост предмета Ликовна култура, колико су задовољни радом наставника и колико је рад наставника допринео да им предмет буде лакши и занимљивији за учење. За потребе истраживања конструисан је упитник који је садржао питања затвореног и отвореног типа. Налази истраживања показују да највећи број ученика процењује наставни предмет Ликовна култура као осредње занимљив и веома лак, али и да ученици сматрају да наставник у значајној мери доприноси занимљивости и нивоу тежине самог предмета. На занимљивост и ниво тежине предмета у највећој мери утичу: начин обраде градива, начин рада наставника и разноврсност задатака који се постављају ученицима. Добијени резултати сугеришу да су професионалне компетенције наставника кључни фактор успешне реализације наставе.