Публикације

АСПЕКТИ МИНИМАЛИЗМА У УМЕТНОСТИ ДЕВЕДЕСЕТИХ: МИРЈАНА ЂОРЂЕВИЋ И ИВАН ИЛИЋ

Рад ће се бавити уочавањем и интерпретирањем елемената историјског минимализма у примерима уметности деведесетих у Србији. Примери редуктивног приступа у националној уметности постоје али систематичнија употреба аспеката блиских и/или истоветних минималистичкој геометријској форми, серијској синтакси индустријске производње, серијалности и репетитивности, приметнија је у неким уметничким праксама у последњој деценији 20. века. Намера је да се истражи природа и смисао ових релација, да се испита да ли је реч само о посред(ова)ној вези или је реч о критичкој рецепцији минимализма, попут оне заступљене у уметничким токовима исте деценије у свету.