Публикације

УРБАНО ОСВЕТЉЕЊЕ: ПРИМЕНА СВЕТЛОСТИ У БОЈИ И ДИНАМИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Осветљење у великој мери утиче на утисак који град оставља на посетиоце, на осећај безбедности и сигурности, као и на утисак привлачности. С обзиром на то да се утисак о граду не стиче посматрањем једног објекта, неопходна је извесна координација како би град у ноћним условима оставио утисак хармоничне целине. Координација се најлакше постиже кроз стратешки документ који се зове мастерплан осветљења. Иако је технолошки развој отворио бескрајне могућности за креативно осветљење, није једноставно постићи атрактивне светлосне ефекте применом светлости у боји или динамичног осветљења. Погрешна примена светлости у боји, као и агресивно динамично осветљење, упадљиво деградирају осветљене објекте и њихово непосредно (а понекад и шире) окружење.