Публикације

ФАЛСИФИКАТИ И ФАЛСИФИКАТОРИ НА ТРЖИШТУ ДЕЛА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

За многе фалсификате се годинама, па и вековима, веровало да су оригинали. С напретком науке и технологије, постало је могуће урадити велики број анализа уметничких дела у чију се оригиналност посумња, па би се очекивало да се оне раде рутински. Ипак, то није случај. Испитивања могу да буду скупа, дуго да трају, а нека од њих и неповратно оштећују дело које се испитује. Тако смо дошли у ситуацију да и најпрестижнији музеји широм света у својим колекцијама имају кривотворена дела, као и да их повремено нуде најпознатије аукцијске куће по цени оригинала. Када знамо да je вредност појединих уметничких дела достигла милионске износе, јасно је да је њихово фалсификовање постало врло уносан бизнис. Пошто је аутентичност дела које је скоро настало најтеже утврдити, јер су коришћени доступни материјали, може се очекивати да ће у блиској будућности тржиште дела ликовних уметности бити преплављено фалсификованим радовима савремених уметника.