Публикације

О НЕОПХОДНОСТИ СТАНДАРДИЗОВАЊА СРПСКЕ ОНТОЛОШКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ

Намјера овога рада је да укаже на проблематичност стања савремене српске онтолошке терминологије, као и на путеве и историјскојезичне, историјскофилософске и методолошке претпоставке трагања за могућим рјешењима и термионолошким побољшањима. У њему се баца свјетлост и на проблем односа језика и философског мишљења.