Публикације

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ, РОБА: СЛУЧАЈ STINKY ONION (ТАМАРА ЈЕЦИЋ) И THE PENULTIMATE JOURNEY (ГОРДАНА ЋИРЈАНИЋ)

Рад се бави питањем формирања идентитета, са фокусом на трансформишући потенцијал хибридности, у два савремена српска романа, Претпоследње путовање (2001) Гордане Ћирјанић и Stinky Onion (2009) Тамаре Јецић. Романи представљају приче о измештању два српска мигранта с краја XX века. Настојећи да се локализују у све глобализованијем свету, протагонисти граде своје идентитете кроз компјутерски посредован дискурс и потрошачко друштво. Формирање њихових идентитета се анализира кроз парадигму хибридности, која, по постколонијалном теоретичару Хомију Баби, има потенцијал да доведе у питање доминантне механизме стварања значења, омогућавајући појављивање нових значења и идентитета.