Публикације

ЦЕНЗУРА НАСИЉА У КЛАСИЧНОМ ХОЛИВУДУ

У раду су представљени морални стандарди једне епохе који су одузели филму право слободе изражавања. Друштвена контрола се показала као престрога према новом медију, стрепећи да би филм могао негативно да утиче на децу и слабе личности. Амерички суд је у првој половини двадесетог века због, наводно, штетног ефекта филма на публику тврдио да филм није средство симболичког изражавања, већ средство репродукције стварних догађаја. Због строге цензуре кинематогафије, редитељи класичног Холивуда смишљали су начине како да укључе насиље у филм а да оно не буде експлицитно приказано. Тако је настала неексплицитна естетика филмског насиља која је веома значајна за разумевање репрезентације насиља у новом и постмодерном Холивуду.

ИМА ЛИ СЛОБОДЕ ГОВОРА НА МРЕЖИ? ЦЕНЗУРА У ГЛОБАЛНОЈ ИНФОРМАТИВНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

КЊИЖЕВНОСТ, ИСТИНА И ЦЕНЗУРА

У раду се истражује однос књижевности и истине полажењем од претпоставке да овај однос у великој мери одређује данашњи интерес публике за одређено дело, интерес књижевне критике и маркетиншке промоције. На примеру листе најчитанијих књига у 2013. години показaно је у којој мери самопредстављена истина дела утиче на интерес публике али и у коликој мери очекивање познате истине обликује дела. У закључку рада долази се до става да истина на себе преузима својеврсну улогу цензуре колико и аутоцензуре дела у настајању.