Публикације

ИРОНИЧНИ ПРИПОВЕДАЧ ЗЕЈДИ СМИТ: ВИШЕ ЛИЦА ИСТИНЕ У МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМУ

Иронија се поиграва истином у језику тако што имплицира бар два значења истог исказа: буквално и фигуративно. Као таква, иронија је погодно стилско оруђе за уобличавање тема којима се баве романи Зејди Смит (Zadie Smith). Свезнајући приповедач Белих зуба (White Teeth) казује причу о савременом животу у наднационалној метрополи својим неумољиво ироничним тоном, флертујући са пародијом, разоткривајући њоме вишеслојне идентитете житеља Лондона 20. века. Измицање значења и амбивалентност који су суштина вербалне ироније, чине ову стилску фигуру језичким панданом мултиетничког универзума романа, који, као и иронија, одолева дефиницији. Ликови који га настањују, попут ироније, немају јединствено значење и подлежу вишеструким интерпретацијама. Приповедачева иронија тако на екстрадијегетском нивоу демонстрира како живот у једној хетерогеној, мултиетничкој заједници води подривању идентитета и деконструкцији дубоко укорењених догматских истина субјекта о себи и неуништивом Другом.