Публикације

НОРВЕШКИ ПЛАН ЗА ЈАЧАЊЕ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРСТВА

Први део рада даје уопштену слику школских библиотека у Норвешкој, преглед статистичких података, оквире закона о школама и библиотекама и истиче појединости лектира за основне и средње школе. У њему се представљају сложени и интегрисани системи у којим се налазе школске библиотеке; такође, приказују се препреке за успешно одржавање и развој школских библиотека у Норвешкој, који се проблеми морају превазићи и које мере предузети. У другом делу рада ће план „Make Space for Reading! Norwegian Strategy for Stimulating a Love of Reading and Reading Skills, 2003-2007“ (2003, 2005) – „Направимо места за читање! Норвешка стратегија за подстицање љубави према читању и писмености, 2003-2007“ послужити као пример како удружени политички, образовни и библиотекарски системи могу ојачати школске библиотеке и стимулисати писменост и жељу за читањем. У њему се анализирају и неки пројекти унутар тог плана и оцењују се учинци појединачних учесника, сам процес и прелиминарни резултати. Коначно, указује се који су будући задаци школских библиотека у Норвешкој.