Публикације

ФОРМА ЉУБАВИ – АПОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ

У раду ћемо покушати да промислимо проблем тела и личности у научно-фантастичној романтичној драми Она (Her) америчког редитеља Спајка Џонза (Spike Jonze) у светлу хришћанске антропологије и теологије личности. Џонзово уметничко дело разумемо као студију случаја везану за конкретне консеквенце појединих феномена постмодерног друштва, као што су отуђење, усамљеност или емотивна нестабилност. Редитељ и сценариста у свом филму предочава све актуалнија питања цивилизацијске, али и појединачне везаности за високе технологије у различитим аспектима живота.

ХОЛИВУДСКИ БЛОКБАСТЕРИ НА ПРЕКРЕТНИЦИ

У овом раду аутор се бави филмом База Лурмана Мулeн Руж (2001) и начином на који је проблем слободе и љубави постављен у овом филму. Аутор успоставља паралеле између начина на који су слобода и љубав интерпретирани у оквиру естетске структуре филма, и улогом коју ови појмови играју у хришћанској, нарочито православној антропологији и онтологији.

ARS AMATORIA, PITANJE LJUBAVI U LA MORT LE ROI ARTUS

Ovaj rad dotiče se problematike ljubavi prikazane u starofrancuskom djelu s arturijanskom tematikom, La Mort le Roi Artus, posljednjem dijelu tzv. Vulgata ciklusa. Na primjeru raznih oblika ljubavi koji su predstavljeni u djelu predočit će se poveznica između toga kako je osjećaj ljubavi, kao i njegove razne manifestacije, opisan u ciklusu te onoga što o ljubavi i emocijama govore tada važeći filozofski pravci. Putem takve usporedbe nastojat će se uvidjeti veza između pojavnosti opisanih u književnom djelu i filozofskih istina.

ЧИТАЊЕ И ЉУБАВ – (РЕ)КОНСТРУКЦИЈА ЈЕДНОГ СЕЋАЊА

У тексту се испитује основаност аналогије између два царства Имагинарног – читања и љубави. Кроз анализу једне успомене, два дискурса се пореде на личном и општем плану, кроз приказ карактеристичних момената. Читање и љубав се посматрају као изузетни случајеви „погрешног читања/разумевања“, са заједничким кореном у Жељи и недостатку. У свету који се мења испитују се могуће промене у доживљају љубави и читања код „нових читалаца“ и општији значај ове аналогије у људском свету – свету метафора.