Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2020. години су следећи:

1. Пријем текстова за 166. број је до 15. марта 2020. године; главне теме у овом броју часописа су Ријалити програми у Србији: глобални или национални феномен, коју припрема и уређује проф. др Горан Гаврић и тема Методологија савремених друштвених истраживања: проблеми и перспективе, коју припрема и уређује проф. др Снежана Стојшин; 

2. Пријем текстова за 167. број је до 15. маја 2020. године; главне теме у овом броју часописа су Институт легата и културна политика Србије, коју припрема и уређује др Јадранка Божић и тема Естетика тела у хришћанству, коју припремају и уређују доц. др Владимир Коларић и Благоје Пантелић; 

3. Пријем текстова за 168. број је до 30. јуна 2020. године; главне теме у овом броју часописа су Фантастично у култури, коју припрема и уређује проф. др Младен Јаковљевић, тема Култура књиге код мањина у Војводини, коју припрема и уређује проф. др Вирђинија Поповић и тема Култура видео игара коју припрема и уређује др Драган Ђорђевић;    

4. Пријем текстова за 169. број је до 30. јула 2020. године; главне теме у овом броју часописа су Критичко мишљење у дигиталном добу: култура, уметност, медији, коју припремају и уређују проф. др Милена Драгићевић Шешић и проф. др Мирјана Николић и тема Путеви менаџмента у култури: образовањем до професије, коју припремају и уређују проф. др Весна Ђукић и др Љиљана Рогач Мијатовић.

Упутство за предају радова часопису Култура

Упутство ауторима