Бр. 139/2013. Саверемени медији и ПР

139

САДРЖАЈ БРОЈА:

Реч приређивача

I САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ И ПР

Вeселин Кљајић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Веселин Кљајић, ДОМИНАЦИЈА ПР-А НАД НОВИНАРСКИМ САДРЖАЈИМА У СРПСКИМ ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА – УЗРOЦИ И КОНСЕКВЕНЦЕ
Стјепан Маловић, ПРИЈЕТЊЕ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА
Зоран Арацки, ПРИНЦИПИ САРАДЊЕ НОВИНАРА И ПР СТРУЧЊАКА
Moмчилo Цeбaлoвић и Ивaн Jaкшић, ПР O MEДИJИMA И MEДИJИ O ПР-У
Зоран Јевтовић, СTРATEШКА ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ СРБИЈЕ
Габријела Великс, ЛОКАЛНЕ РАДИО СТАНИЦЕ: НЕИСКОРИШЋЕНЕ ПР МОГУЋНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Дејана Прњат, ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ, МЕДИЈИ И УБЕЂИВАЊЕ
Драгић Рабреновић, УТИЦАЈ ПОЛИТИЧКОГ ПР-А НА УРЕЂИВАЧКУ ПОЛИТИКУ ЦРНОГОРСКИХ ДНЕВНИХ НОВИНА
Љиљана Рогач Мијатовић, ПОРУКА У БОЦИ: ИЗАЗОВИ СТРАТЕШКОГ КОНЦИПИРАЊА ЈАВНЕ И КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ СРБИЈЕ
Тамара Вученовић, ОНЛАЈН ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
Оља Арсенијевић, Љиљана Љ. Булатовић и Горан Булатовић, НАЦИОНАЛНИ ПОРТАЛ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ КАО ПР СРЕДСТВО
Велизар Средановић, ПР И МЕДИЈИ – ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ КРОЈАЧИ ДРУШТВА
Дијана Гупта, ПРОМЈЕНА ФОКУСА У ОДНОСИМА С ЈАВНОШЋУ И МЕДИЈА
Дејан Донев, МАКЕДОНСКО СПИНОВАЊЕ БОРИСА
Раденко Шћекић, ПОЛИТИЧКИ ПР, МЕДИЈИ И СПИН ДОКТОРИНГ
Лидија Мирков, ПОЛИТИЧКИ ПР НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ФЕЈСБУК ТОКОМ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА
Ненад Перић и Ана Стевановић, МЕНАЏЕРИ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ И ПОЛИТИЧКИ ФУНКЦИОНЕРИ – ИСТИНСКИ ВЛАДАРИ У КОМУНИКАЦИОНОМ ПРОЦЕСУ
Дарио Терзић, ПРИЛОГ РАЗЈАШЊЕЊУ ОДНОСА НА РЕЛАЦИЈИ НОВИНАР – ПР: С ДРУГЕ СТРАНЕ БАРИКАДЕ
Саша Барбуловић, ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ СЕРВИСА
Андријана Рабреновић, УТИЦАЈ СЛУЖБИ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ ЛОКАЛНИХ УПРАВА НА УРЕЂИВАЧКУ ПОЛИТИКУ ONLINE ИЗДАЊА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ЕМИТЕРА
Радмила Р. Чокорило и Соња Терзић, НОВИ МЕДИЈИ У ОДНОСИМА С ЈАВНОШЋУ
Јелена Радовић Јовановић, ПР И МЕДИЈИ: ПЕРСОНАЛНИ ИМИЏ И МЕДИЈСКИ УЗОРИ
Ивана Теодоровић, ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

II ИСТРАЖИВАЊА

Милијанка Ц. Ратковић, Невена Д. Красуља и Невен Гарача, УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА СА КУПЦИМА КАО МОГУЋНОСТ УНАПРЕЂЕЊА САВРЕМЕНОГ КОНЦЕПТА МАРКЕТИНГА
Дејан Дашић, БРЕНДИРАЊЕ ДРЖАВА И НАЦИЈА
Софија М. Кошничар, КУЛТУРА И НАСИЉЕ: САМООПИСИВАЊЕ СЕМИОСФЕРНОГ ЈЕЗГРА И ДРУШТВЕНО НАСИЉЕ

III ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Витомир Теофиловић, СОЦИОПСИХОЛОШКИ АСПЕКТ (НАШЕГ) СПОРТА ДАНАС: ОД СИНГУЛАРНОГ ИСКАЗА ДО ПОГЛЕДА НА СВЕТ