бр. 147/2015. Контекст у уметности и медијима

147_kultura_web

I KOНТЕКСТ У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА

Ангелина Милосављевић Аулт и Маја Станковић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Маја Станковић, ПОЈАМ КОНТЕКСТА – РАЗЛИЧИТИ ТЕОРИЈСКИ ОКВИРИ
Јован Чекић, ПЕРМАНЕНТНА КРИЗА
Мишко Шуваковић, СКИЦЕ ЗА ТЕОРИЈУ НОВИХ МЕДИЈА
Милан Радовановић, ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА УМЕТНОСТИ
Љубомир Маширевић, УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА БУДУЋНОСТ КЊИГЕ
Иван Миленковић, ПАРАДОКСИ КОНТЕКСТА: ХЕТЕРОТОПИЈЕ МИШЕЛА ФУКОА
Милица Рашић, ПОРЕКЛО КАО ГРИМАСА: НИЧЕОВО СХВАТАЊЕ ГЕНЕАЛОГИЈЕ
Саша Милић, ПОДЗЕМЉЕ И ЊЕГОВ КОНТЕКСТ
Маида Груден и Мара Прохаска Марковић, КОНТЕКСТУАЛНЕ ПРАКСЕ У ОКВИРУ УМЕТНИЧКЕ РЕЗИДЕНЦИЈЕ ЦИМЕР
Срђан Тунић, УКИJО-Е ИЗМЕЂУ ПОП АРТА И (ТРАНС)КУЛТУРНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Жељка Пјешивац, ПОСТАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ПОЉЕМ: ПИТЕР АЈЗЕНМАНОВ ГАЛИСИЈСКИ ГРАД КУЛТУРЕ

II ИСТРАЖИВАЊА

Владимир Ментус, ЕКОНОМСКИ РАСТ И СУБЈЕКТИВНО БЛАГОСТАЊЕ У РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА
Дејан Масликовић, ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНКЛУЗИВНОСТИ
Исидора Кораћ, СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА О ПРЕДМЕТУ ЛИКОВНА КУЛТУРА
Бориша Апрцовић, УЛОГА СТВАРАЛАШТВА У ФИЛОЗОФИЈИ ИСТОРИЈЕ НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА
Предраг Родић, ЛОГИКА ОТЕЛОВЉЕНОГ СУБЈЕКТА И САВРЕМЕНА КУЛТУРА

III ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Милена Жикић, КOЈУ ИНФОРМАЦИЈУ ПРЕНОСИМО И КАДА ЋУТИМО
Петар Анђелковић, ТРАНЗИЦИЈА