Entries by Kcs21blAA

Бр. 138/2013. Мисија Св. Ћирила и Методија; Глобализација и књижевност, интермедијалност и медији

САДРЖАЈ БРОЈА:   I ЈУБИЛЕЈ – 1150 ГОДИНА ОД МИСИЈЕ СВЕТОГ ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА Гордана Јовановић, СВЕТИ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ – МИСИОНАРИ МЕЂУ СЛОВЕНИМА II ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КЊИЖЕВНОСТ Владислава Гордић Петковић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧАЖељко Милановић, ФРАГМЕНТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И КЊИЖЕВНОСТМарко Чудић, (ПОСТ)КОЛОНИЈАЛИЗАМ У (ПОСТ)СОЦИЈАЛИСТИЧКОМ РУХУ: ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ ПО ТРЕЋИ ПУТ У КИНИМирјана Маринковић, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТБернарда […]

Промоција 138. броја часописа КУЛТУРА

Промоција 138. Броја часописа за теорију и социологију културе и културну политику „Култура“ одржана је у петак 24. маја у 12 сати у просторијама Завода за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, Београд На промоцији су говорили: проф. др Гордана Јовановић, аутордр Слободан Рељић, ауторпроф. др Владислава Гордић Петковић, уредник теме Глобализација и књижевност,Марина Лукић […]

Часопис „Култура“ број 139: САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ И ПР

Промоција 139. броја часописа за теорију и социологију културе и културну политику „Култура“ биће одржана у среду 16. октобра у 14 сати у слушаоници број 2 Факултета политичких наука Универзитета у Београду, улица Јове Илића 165 на Вождовцу. Учесници: проф. др Стјепан Маловић, аутор текста, Универзитет у Задру, Хрватска,проф. др Соња Томовић Шундић, декан Факултета политичких наука […]

Бр. 139/2013. Саверемени медији и ПР

САДРЖАЈ БРОЈА: Реч приређивача I САВРЕМЕНИ МЕДИЈИ И ПР Вeселин Кљајић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧАВеселин Кљајић, ДОМИНАЦИЈА ПР-А НАД НОВИНАРСКИМ САДРЖАЈИМА У СРПСКИМ ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА – УЗРOЦИ И КОНСЕКВЕНЦЕСтјепан Маловић, ПРИЈЕТЊЕ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖАЗоран Арацки, ПРИНЦИПИ САРАДЊЕ НОВИНАРА И ПР СТРУЧЊАКАMoмчилo Цeбaлoвић и Ивaн Jaкшић, ПР O MEДИJИMA И MEДИJИ O ПР-УЗоран Јевтовић, СTРATEШКА ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА У ДНЕВНОЈ […]

Бр. 140/2013. Јубилеј часописа (1968 – 2013) / Култура у транзицији

САДРЖАЈ БРОЈА: I ЈУБИЛЕЈ ЧАСОПИСА Милош Немањић, ОБЕЛЕЖИО ЈЕ 20. ВЕК – 25 ГОДИНА ПОСЛЕВладета Јеротић, НЕМА САЗРЕВАЊА БЕЗ СТУПАЊА У ДИЈАЛОГ СА ЉУДИМА СУПРОТНОГ МИШЉЕЊАЂуро Шушњић, ДРУШТВЕНИ КАРАКТЕР И КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦДушан Пајин, РЕЛИГИЈСКИ ПЛУРАЛИЗАМ – РЕЛИГИЈСКИ РАТОВИ И РЕЛИГИЈСКА ТОЛЕРАНЦИЈАБојан Јовановић, РЕЛИГИОЗНОСТ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГРатко Божовић, ИГРА ИЛИ НИШТАМилена Драгићевић Шешић, ЛИДЕРСКИ СТИЛ МИРЕ ТРАИЛОВИЋ: […]

Промоција КУЛТУРА бр. 140: Јубилеј часописа (1968 – 2013) / Култура у транзицији

Промоција новог броја часописа КУЛТУРА одржана је у среду 29. јануара у 14 сати у Галерији Завода за проучавање културног развитка. На промоцији су говорили:др Милош Немањић, аутор текста,проф. др Слободан Антонић, уредник теме Култура у транзицији,проф. др Александар Прњат, главни уредник часописа Култура иМарина Лукић Цветић, одговорна уредница часописа Култура и в. д. директора Завода за […]

Часопис КУЛТУРА: упутство за ауторе

Редакција часописа КУЛТУРА одредила је теме и рокове за пријем текстова током 2014. године: 1.Пријем текстова за пролећни 142. број траје до 25. фебруара 2014. године; главна тема и поглавље у овом броју часописа јесте Филозофија и филм које припремају и уређују проф. др Александар Прњат и др Владимир Коларић; 2.Пријем текстова за летњи 143. број траје […]

Бр. 141/2013. Култура и друштво

САДРЖАЈ БРОЈА:   I КУЛТУРА И ДРУШТВО Ева Камерер, ТРЕЋА КУЛТУРА: ФИЛОЗОФИЈА И НАУКАЛидија Б. Радуловић и Мирко Благојевић, ТРАДИЦИОНАЛНА ВЕРСКА КУЛТУРА, НАРОДНО И ОФИЦИЈЕЛНО ПРАВОСЛАВЉЕВладимир Вулетић и Драган Станојевић, СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ – МРЕЖА ШКОЛСКИХ ДРУГАРАДраган М. Тодоровић, СУШТИНА ВЕРСКОГ УЧЕЊА КАО БОГОСЛОВСКИ ФАКТОР ПРОТЕСТАНТИЗАЦИЈЕ РОМА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕАлександар Чучковић, ДЕНДИЗАМ И МОДА: ОД ОДЕЋЕ ДО […]

Промоција КУЛТУРА бр. 142 и бр. 143: Филм и филозофија / Књижевност и истина

Промоција бројева 142. и 143. часописа за теорију и социологију културе и културну политику КУЛТУРА одржана је у четвртак, 9. октобра у 12 сати у Галерији Завода за проучавање културног развитка. На промоцији су говорили: др Владимир Коларић, коуредник теме Филм и филозофија у 142. броју,проф. др Владислава Гордић Петковић, коуредница теме Књижевност и истина у 143. броју,проф. др Александар Прњат, […]