2-3 / 1968

Култура број 2-3

РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ДРАГУТИН ГОСТУШКИ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

БОГДАН ТИРНАНИЋ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЦРТЕЖИ

БРАНКО МИЉУШ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Адреса

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24, 

улаз Б II спрат. Тел. 25-716.

Излази четири пута годишње (у току 1968 – три броја).

Цена једном броју у продаји 15 нових динара. Годишња

(за 1968) претплата 30 нових динара. Рукописе слати

у два примерка, са резимеом.


Наруџбине и претплату прима Новинско-издавачко предузеће

„Седма сила“, Београд, Теразије 31, жиро рачун

608-1-300-1 (са назнаком за часопис „Култура“). Штампа

Београдски графички завод.

1 / 1968

Култура број 1

РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ДРАГУТИН ГОСТУШКИ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

БОГДАН ТИРНАНИЋ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЦРТЕЖИ

НАДЕЖДА ВИТОРОВИЋ

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК

НИКОЛА ПАНИЋ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка

Београд.

Адреса

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24, 

улаз Б II спрат. Тел. 25-716.

Излази четири пута годишње (у току 1968 – три броја).

Цена једном броју у продаји 15 нових динара. Годишња

(за 1968) претплата 30 нових динара.

Наруџбине и претплату прима Новинско-издавачко предузеће

„Седма сила“, Београд, Теразије 31, жиро рачун

608-1-300-1 (са назнаком за часопис „Култура“). Штампа

Београдски графички завод.