68-69 / 1985

Ерик Фром и његово дело

Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Стевановић.

Редакција: Иван Чоловић, Милена Драгићевић-Шешић, 

Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, 

Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир 

Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.

Опрема: Боле Милорадовић

Лектор: Душан Михајловић

Коректор: Весна Комар

Цртежи: Зоран Павловић

Метер: Миленко Ђапић

Тематску целину ‘Ерих Фром и његово дело’ уредио је 

Жарко Требјешанин

Издаје: Завод за проучавање културног развитка.

Редакција часописа „Култура“, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-216.

Часопис излази четири пута годишње. Цена једног примерка

у продаји 300 динара; двоброја 500 динара. Годишња претплата

1.000 динара, за радне организације 1.100 динара, за

иностранство 12 долара. Претплата се шаље на адресу: 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, 

Риге од Фере 4, Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком 

„За часопис ‘Култура'“.

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Radoslav Đokić), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy U.S. $ 4. Annual subscription U.S. $ 12 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320001-02090.

YU ISSN 0023-5164 

Штампа: ГРО „Култура“, ООУР „Штампарија Култура“,

Београд, Македонска 4

70 / 1985

Култура беде

Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Стевановић.

Редакција: Иван Чоловић, Милена Драгићевић-Шешић, 

Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливој Иванишевић, 

Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, 

Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, 

Сретен Вујовић.

Опрема: Боле Милорадовић

Коректор: Весна Комар

Фотографије: Димитрије Вујадиновић

Метер: Бисерка Божичковић

Издаје: Завод за проучавање културног развитка.

Редакција часописа „Култура“, Београд, Риге од Фере 4,

телефон 637-216.

Часопис излази четири пута годишње. Цена једног примерка

у продаји 300 дин.; двоброја 500 дин. Годишња претплата

1000 дин.; за радне организације 1100 дин.; за

иностранство 12 U.S. $. Претплата се шаље на адресу: 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, 

Риге од Фере 4, Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком 

„За часопис ‘Култура'“.

Рукопис слати у два примерка с резимеом.

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Radoslav Đokić), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy U.S. $ 4. Annual subscription U.S. $ 12 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320001-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

Штампа: ГРО „Култура“, ООУР „Слободан Јовић“, 

Београд, Стојана Протића 52

71 / 1985

Видео: средство културног развоја

Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Стевановић.

Редакција: Иван Чоловић, Милена Драгићевић Шешић, 

Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливој Иванишевић, 

Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, 

Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, 

Сретен Вујовић.

Опрема: Боле Милорадовић

Цртежи: Бранко Пашић

Коректор: Весна Комар

Метер: Александар Раковић

Издаје: Завод за проучавање културног развитка.

Редакција часописа „Култура“, Београд, Риге од Фере 4,

телефон 637-216.

Часопис излази четири пута годишње. Цена једног примерка

у продаји 300 дин.; двоброја 500 дин. Годишња претплата

1000 дин.; за радне организације 1500 дин.; за

иностранство 12 U.S. $. Претплата се шаље на адресу: 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, 

Риге од Фере 4, Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком 

„За часопис ‘Култура'“.

Рукопис слати у два примерка с резимеом.

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Radoslav Đokić), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy U.S. $ 4. Annual subscription U.S. $ 12 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320001-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

Штампа: ГРО „Култура“, ООУР „Слободан Јовић“, 

Београд, Стојана Протића 52