177 / 2022

Истраживања у култури


Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марко Крстић

Главна уредница: др Слађана Илић, научни сарадник

Остали чланови редакције: др Саша Радојчић (Универзитет уметности, Факултет ликовних уметности, Београд), др Јана Алексић (Институт за књижевност и уметност, Београд), др Слободан Пенезић (Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Факултет за спорт – катедра за новинарство, Београд), др Владимир Коларић (Висока школа за комуникације Београд; Завод за проучавање културног развитка, Београд)


Дизајн: Атила Капитањ


Извршни уредник: Пеђа Пивљанин


Лектура и коректура: Оливера Пантовић Коларић


Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић


Припрема за штампу: Милан Богдановић


Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,


тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs


Veb-sajt: casopiskultura.rs


Часопис излази тромесечно


Сви текстови у часопису се рецензирају


КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);


Published quarterly by


Center for Study in Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565


Штампа: Ретро Принт д. о. о. Душана Вукасовића 74/2,


Београд Тираж: 300


ISSN 0023-5164 УДК 316.7


Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе Републике Србије

176 / 2022

Нове технологије, нови наративи и нови потрошачи

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марко Крстић

Главна уредница: др Слађана Илић

Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић,

др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Маријана Милошевић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Милан Богдановић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,

тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Veb-sajt: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);

Published quarterly by Center for Study in Cultural

Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д. о. о.

Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 300

Штампање завршено: у септембру 2022. године

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је

Министарство културе и информисања Републике Србије

174-175 / 2022

Историјски и епски јунаци

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марко Крстић

Главна уредница: др Слађана Илић

Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић,

др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Маријана Милошевић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Милан Богдановић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,

тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Veb-sajt: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);

Published quarterly by Center for Study in Cultural

Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д. о. о.

Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 300

Штампање завршено: у септембру 2022. године

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је

Министарство културе и информисања Републике Србије