Текстови објављени у часопису Култура на страном језику


Michael J. Flack, INTERNATIONAL EDUCATIONAL AND CULTURAL RELATIONS AND THE TRANSFORMING WORLD, Culture No. 17, 1972

Текстови објављени у часопису Култура на српском накнадно преведени на стране језике


AA P, Prevod za Test 777, Test naslov, 2019