Slađana Ilić

Др Слађана Илић

Слађана Илић (Краљево, 1974) завршила је Педагошку академију „Петар Петровић Његош” у Крушевцу. Дипломирала је 26. децембра 1998. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, на студијској групи „Српски језик и југословенске књи – жевности”. Магистарски рад Моралистичке идеје у поезији Јована Стерије Поповића одбранила је 8. априла 2005. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Мило Ломпар). Докторску дисертацију Политички дискурс у приповеткама Радована Белог Марковића одбранила је 29. септембра 2016. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (ментор проф. др Добривоје Станојевић). Докторску дисертацију Типови фантастике у прози Радована Белог Марковића одбранила је 30. септембра 2016. на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (ментор проф. др Сава Дамјанов).

Радила је као уредник и реализатор културних програма у Народној библиотеци „Стеван Сремац” у Нишу (2000‒2004), као уредник за општа и уџбеничка издања у Издавачком предузећу Креативни центар у Београду (2004‒2011), а од 26. децембра 2011. године до 6. августа 2020. радила је у Заводу за уџбенике у Београду, као уредник за српски језик и лектиру за основну школу, и, у оквиру вануџбеничких издања, као уредник за белетристику и књижевну теорију. Сада је запослена у Библиотеци града Београда.

Била је члан уредништва часописа Градина из Ниша (2001) и Наш траг из Велике Плане (2007‒2008; 2020‒…). Главна је уредница Књижевног магазина од 2020. године, као и научног часописа за теорију и социологију културе и културну политику Култура, од 2021. године. Стални је књижевни критичар Радио Београда 2 и Вечерњих новости. Од 2003. године до данас члан јевеликог жирија Вечерњих новости за књижевну награду „Меша Селимовић”. Од 2021. године члан је жирија за награду Библиотеке града Београда „Београдски победник” за роман године написан на српском језику, као и члан жирија за награду „Ђорђе Јовановић” за есејистику и књижевну критику. Била је члан Уређивачког одбора за објављивање сабраних дела Радована Белог Марковића (2013). Приредила је три књиге овога писца (Швапска коса, Лимунација у Ћелијама и Госпођа Олга). Учесник је бројних славистичких симпозијума у земљи и у иностранству. Од 2000. године активно пише и објављује књижевну критику, а од 2011. године објављује и кратке приче. Објавила је збирку књижевних критика Нешто се ипак догодило: Огледи о савременој српској прози сезоне 2000–2004. (Агора, Зрењанин 2005), збирку прича Женски – у сто техника (Дерета, Београд 2014), научне монографије Државна животиња: политика и људи у причама Радована Белог Марковића (Градска библиотека Лајковац 2018), научне монографије Зло у књижевности и култури: колонијални ум српске транзиције, Catena mundi 2021) и научне монографије Анђели и страшила: Типови фантастике у прози Радована Белог Марковића (Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад 2021).