Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2019. години

1. Пријем текстова за 162. број је до 15. марта 2019. године; главне теме у овом броју часописа су Свакодневица, коју припрема и уређује проф. др Владислава Гордић Петковић и тема Хип-хоп култура, коју припрема и уређује др Драган Ђорђевић;

2. Пријем текстова за 163. број је до 15. маја 2019. године; главне теме у овом броју часописа су Културе отпора – глобалне субверзивне стратегије, коју припрема и уређује доц. др Ана Дошен и тема Култура и новац, коју припрема и уређује проф. др Владислава Гордић Петковић;

3. Пријем текстова за 164. број је до 30. јуна 2019. године; главне теме у овом броју часописа су 800 година аутокефалности Српске православне цркве, коју припрема и уређује проф. др Срђан Симић и Културни односи Француске и Србије, коју припрема и уређује проф. др Алексис Труд;

4. Пријем текстова за 165. број је до 30. јула 2019. године; главна тема у овом броју часописа јесте Национални и цивилизацијски идентитет у стрипу, коју припрема и уређује Зоран Стефановић.