Публикације

АЛ᾽ ЕТО ТИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА. Историја и традиција у тумачењима једне биографије

Међу песмама из Вукових старијих епских времена Љутица Богдан је нај-
познатији као противник Краљевића Марка. Иако његову поетску биографију чини
више лирско-епских обрада интернационалних мотива, старије генерације проуча-
валаца српског усменог песништва настојале су да препознају историјску подлогу
из које се зачињу певања и казивања о Љутици. Након осврта на такве приступе
у српској фолклористици, овом приликом је размотрена грађа (старији и Вукови
записи, корпус штампан током XIX века). Указано је на слојевитост српске тради-
ције и типове карактеризација, повезане са жанровским законитостима.

BEOWULF AND TECHNOLOGY – FROM ORAL TRADITION TO COMPUTER ANIMATED SILVER SCREEN PRODUCTION

У раду се бавим различитим видовима бележења приче о једном од најпроминентнијих јунака англосаксонског херојског кодекса, “Беовулфа” – од усмене херојске поезије која се преносила с колена на колено од средине 7. века, преко писане транскрипције текста хришћанских монаха у 10. веку, који су ову сагу о хероју обогатили хришћанским елементима, до разних модерних верзија “Беовулфа”, нпр. ирског песника Шејмуса Хинија и шкотског песника Едвина Моргана. Посебно место у раду заузимају две филмске адаптације истоименог епа – научнофантастична верзија Грејема Бејкера из 1999. године, као и компјутерски анимирана верзија Роберта Земекиса из 2007. године. У закључку истичем чињеницу да ће ова сага ускоро добити разноврсније облике у складу с развојем најновије технологије – поред компјутерски анимиране игрице, у изради је и компјутерски анимирана верзија цртаног филма “Беовулф”.