Публикације

МЕДИЈСКО ВАСПИТАЊЕ У ВРТИЋУ

Мас-медији чине саставни део животног контекста у коме одрастају деца. Чинећи интегрални део процеса социјализације и васпитања, мас-медији подучавају децу чињеницама, понашању, нормама, вредностима, начину на који свет функционише, формирању погледа на свет. Највећи део слободног времена деца у породици и вртићу проводе уз различите врсте медија, те је сходно томе, сасвим оправдано говорити о медијском васпитању. Темељни циљ медијског васпитања јесте стицање медијских компетенција. Медијско васпитање у предшколским установама базира се на искуствима предшколске педагогије, при чему се у васпитно-образовном раду потенцира активни и креативни однос према медијима. Значајан чинилац медијског васпитања јесте стицање знања и вештина везаних за медије, односно стицање и развој медијске писмености. Због све већег утицаја медија на свакодневни живот човека, медијска писменост се актуелизује и постаје значајан задатак у васпитању, почев од најмлађих узраста до одраслог доба.